Ana Konular

Karaciğerin anatomisi, fizyolojisi ve histopatolojisi

Hepatit immünopatogenezi

Kronik hepatit B tedavisi

Kronik hepatit C tedavisi

Kronik hepatit D tedavisi

Virolojik tanıda yenilikler

KHB tedavisinde değişik yönleriyle direnç

Yeni hepatit virüsleri

Kliniği akut hepatitlere benzeyen enfeksiyon hastalıkları

Kliniği akut hepatitlere benzeyen enfeksiyon dışı hastalıklar

Gebelerde kronik hepatit

Siroz gelişen hastanın izlemi

Karaciğer transplantasyonu

Doktor, ilaç sanayi ve SGK yönünden kronik hepatit tedavisi

Farmakoekonomi

Olgularla hepatit

Literatür derlemeleri